Įsigijimo procesas

visų šventųjų 7

1. BUTO/ KOMERCINIŲ PATALPŲ PASIRINKIMAS


Klientas projekto internetinėje svetainėje ar susisiekęs su pardavimo atstovu, pasirenka jam patinkantį butą ar komercines patalpas ir susitaria dėl apžiūros.

2. IŠSIRINKUS BUTĄ/ KOMERCINES PATALPAS


Pasirašoma rezervacijos sutartis bei sumokamas 5000 eurų avansas.

3. PRELIMINARI BUTO/ KOMERCINIŲ PATALPŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS


Pasirašius rezervacijos sutartį, per 2- 3 savaites yra suderinama ir pasirašoma preliminari pirkimo – pardavimo sutartis. Jos pasirašymo metu sumokamas 15% dydžio avansas nuo Turto vertės (įskaitant jau minėtą 5000 eurų rezervacijos mokestį).

4. PRIĖMIMO – PERDAVIMO AKTAS


Iki galo užbaigus numatytus statybų darbus, pirkėjui nusiunčiamas pranešimas apie darbų pabaigą ir pasirašomas priėmimo – perdavimo aktas.

5. ATSISKAITYMAS UŽ TURTĄ SAVOMIS LĖŠOMIS


Pardavėjas pasirašo su pirkėju notarinę pirkimo –pardavimo sutartį numatydamas ir pasirašydamas atsiskaitymą pagal pakvitavimą. Pirkėjas perveda visą sumą į pardavėjo nurodytą sąskaitą; pirkėjas registruoja savo nuosavybę Registrų centre. Gavus iš pardavėjo pažymą apie visišką atsiskaitymą, pirkėjas gali laisvai disponuoti turtu, pasinaikina žyma apie įsiskolinimą.

6. ATSISKAITYMAS UŽ TURTĄ BANKO PASKOLA


Pasirašomas susitarimas su banku dėl turto paskolos arba gaunamas garantinis banko raštas; pasirašoma notarinė pirkimo – pardavimo sutartis; pirkėjas įregistruoja savo nuosavybę Registrų centre; perdavus bankui notarinę pirkimo – pardavimo sutartį yra pasirašoma paskolos sutartis. Pirkėjas įkeičia turtą ir įregistruoja Hipotekos skyriuje, o bankas, gavęs patvirtinimą iš Hipotekos skyriaus apie turto įkeitimą, perveda galutinę sumą už įsigyjamą turtą.

7. PAŽYMA APIE VISIŠKĄ ATSISKAITYMĄ


Pardavėjas išduoda pirkėjui pažymą, patvirtinančią apie visišką atsiskaitymą su pardavėju.

8. RAKTŲ ĮTEIKIMAS


Pardavėjas įteikia pirkėjui raktus ir palinki laimingo gyvenimo naujuose namuose!